Kexa edo/ta iradokizunak egiteko eskaera

Tramite honen bidez, herritarrak bere kexak, iradokizunak edota azalpenak helarazi diezazkioke Udalari herriko edozein konturen gainean edo/eta udal zerbitzuen gainean.

Las personas físicas, jurídicas o entidades que lo soliciten.

Durangoko udala.

Ez du aplikatzen

7/1985 Estatuko Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (1985/04/03 EAO 80 zk.).

39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (2015/10/02 EAO 236 zk.).

???detalle.nivel.substancial???:
BAKQ identifikazioa
Documentación requerida
- Fitxategi gehigarriak(Argazkiak...)